Půjčky DINERO - Peníze jednoduše

Finance - slovník pojmů

A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


P

p.a. (způsob úročení)

"Per annum" neboli ročně.


pohledávka

Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka (Klienta).


poplatek

Finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.


právnická osoba (PO)

Osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.


prázdniny na splácení jistiny

Smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.


PRIBOR

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen "referenční banky"). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prostřednictvím agentur REUTERS, TELERATE a BLOOMBERG a na svých internetových stránkách www.cnb.cz.


příslušenství úvěru

Dohodnuté úroky a poplatky.


prohlášení úvěru za splatný

Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek.


R

rekonstrukce

Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.


revitalizace

Uvádění do stavu, který přináší užitek.


RPSN

Roční procentní sazba nákladů - hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.


ručitel

Ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka (Klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (Klient) nebude splácet.


S

sankční poplatek

Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.


sazebník

Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.


sdružení vlastníků jednotek (SVJ)

Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.


smluvní pokuta

Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.


společné jmění manželů (SJM)

Je forma vlastnictví typická pro nabývání majetku za trvání manželství.


spoludlužník

Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).


A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


zpět na úvodní stránku

Info - kancelář
Řekli Vám už někde na Vaši
žádost o půjčku "ne"?!

Nenechte se odradit
a zavolejte nám!

Zkusíme pro Vás najít
nejlepší možné řešení!


ZAVOLEJTE NÁM
Tel.: 739 443 544

kontaktujte nás...

Pro kontakt také můžete
využít naši e-mailovou
adresu:


finance@dinero.cz


navštivte nás...
PŘIJĎTE
ZA NÁMI
DO KANCELÁŘE

Adresa:

Palackého třída 159
612 00 Brno-Medlánky

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek
9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00

Podrobné kontaktní
informace zde.


WiFi

Půjčky DINERO • Infolinka - Tel.: 739 443 544 • www.pujcky-dinero.cz • E-mail: finance@dinero.cz