Půjčky DINERO - Peníze jednoduše

Finance - slovník pojmů

A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


L

list vlastnictví (LV)

Úřední doklad vystavený katastrálním úřadem, který deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.


LTV

Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.


M

mimořádná splátka

Splátka, mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).


municipalita

Městský správní orgán; městská samospráva.


N

nedočerpání

Stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.


nemovitost

Nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může to být také byt nebo nebytový prostor.


O

obvyklá cena současná

Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.


odhad nemovitosti

Zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.


ocenění nemovitosti

Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.


ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).


OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením "fyzická osoba - podnikatel".


A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


zpět na úvodní stránku

Info - kancelář
Řekli Vám už někde na Vaši
žádost o půjčku "ne"?!

Nenechte se odradit
a zavolejte nám!

Zkusíme pro Vás najít
nejlepší možné řešení!


ZAVOLEJTE NÁM
Tel.: 739 443 544

kontaktujte nás...

Pro kontakt také můžete
využít naši e-mailovou
adresu:


finance@dinero.cz


navštivte nás...
PŘIJĎTE
ZA NÁMI
DO KANCELÁŘE

Adresa:

Palackého třída 159
612 00 Brno-Medlánky

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek
9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00

Podrobné kontaktní
informace zde.


WiFi

Půjčky DINERO • Infolinka - Tel.: 739 443 544 • www.pujcky-dinero.cz • E-mail: finance@dinero.cz